Záujmové krúžky v školskom roku 2011/2012

Záujmové krúžky v školskom roku 2011/2012

1. Prírodovedné oddelenie:          Ochranca prírody                    

2. Spoločensko-vedné oddelenie:   Biblický krúžok I., II., 

                                        Biblicko-katechetický krúžok

                                                  Katechetický krúžok

                                        Anglický jazyk

3. Esteticko-vedné oddelenie:    Tanečný krúžok I., II., III.,

                                       Hudobný krúžok

                                       Literárno-dramatický krúžok I., II.,

                                       Výtvarný krúžok

                                       Šikovné ruky I., II., III., IV., V.,

                                       Tvorivé dielne I., II.,

                                       Kinoklub

                                       Dramatický krúžok

                                       Spoločenské hry

                                       Šikovné ruky-korálky

                                       Klub mladých I., II., III., IV.,

4. Oddelenie športu:               Pohybové hry I., II., III., IV.,

                                       Športový krúžok

5. Oddelenie informatiky:         Internetový I., II.,

                                       Počítačový krúžok I., II., III.,

                                       Práca s počítačom

                                       Svet webových strán

cvc.sv.bazil@gmail.com