Záujmové krúžky v školskom roku 2009/2010

Záujmové krúžky v školskom roku 2009/2010

1. Prírodovedné oddelenie:          Ochranca prírody I., II.,                    

2. Spoločensko-vedné oddelenie:    Katechetický krúžok

                                         Anglický jazyk

3. Esteticko-vedné oddelenie:    Tanečný krúžok

                                       Hudobný krúžok I., II.,

                                       Literárný krúžok

                                       Výtvarný krúžok I., II.,

                                       Šikovné ruky I., II., III., IV.,

                                       Tvorivé dielne

                                       Kinoklub

                                       Dramatický krúžok I., II.,

                                       Spoločenské hry

                                       Korálky

                                       Klub mladých I., II., III.,

4. Oddelenie športu:               Pohybové hry I., II.,

                                       Športový krúžok I., II.,

5. Oddelenie informatiky:         Internetový I., II.,

                                       Počítačový krúžok I., II., III.,

                                       Práca s počítačom

                                       Svet webových strán

                                       Krúžok výpočtovej techniky I., II.,

                                       Surfovanie vo svete

cvc.sv.bazil@gmail.com