Fatimská sobota!

15.10.2010 11:47

2. októbra 2010 sa uskutočnila už druhý krát tvz. fatimská sobota pre všetky cirkevné školy a školské zariadenia gréckokatolíckej eparchie. Jeden deň, kedy v Klokočove pred ikonou Panny Márie sme sa spolu s Vladykom mohli modliť za nový školský rok.

Späť
cvc.sv.bazil@gmail.com