Klokočov

28.04.2011 10:53

 

7.mája sa v Klokočove uskutoční odpust mladých spojený s cyklopúťou. Toho roku sa cyklopúť začne vo farnosti Zálužice. Zraz účastníkov je stanovený na 7.30h pri gr.-kat. farskom chráme. Odtiaľ vyštartujeme a pôjdeme po trase Zálužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Jovša, kde očakávame pripojenie sa ďalšej skupiny cyklistov. Pokračovať budeme po trase cez Kusín do Klokočova. Súbežne s tým bude v Klokočove bežať takýto program:
08.30 modlitba sv. ruženca
09.00 modlitba tretej hodinky
09.15 katechéza + beseda s rektorom Katolíckej univerzity Tadeuszom Zasepom
10.00 archijerejská sv. liturgia, slávi vladyka Milan Chautur + moleben k Presvätej Bohorodičke
 
Po svätej liturgii neformálne stretnutia vladyku Milana a hosťa s mládežou
 

 

Späť
cvc.sv.bazil@gmail.com